AKTY PRAWNE

Poniżej możecie ściągnąć akty prawne, przydatne przy analizie prawa autorskiego, często również pomagające zrozumieć blogowe wpisy:

 

  • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. – klik

 

  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – klik

 

  • Międzynarodowa Konwencja o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporządzona w Rzymie dnia 26 października 1961 r. – klik

 

  • Porozumienie w sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS) – klik

 

  • Traktat WIPO sporządzony w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r. o artystycznych wykonaniach i fonogramach – klik

 

 

Komentarze są wyłączone.