Jak czytać w ciemności – Traktat z Marrakeszu i przepisy unijne

W kulturze i prawodawstwie europejskim od dłuższego czasu duży nacisk kładzie się na zakaz wszelkiej dyskryminacji oraz wyrównywanie szans. Dotyczy to wszystkich aspektów życia, tzn. zarówno odpowiedniej stopy życiowej, dostępu do zatrudnienia, opieki zdrowotnej, edukacji, wymiaru sprawiedliwości, jak też kultury. Nierówności i dyskryminacja mogą wynikać z przynależności do określonej płci, grupy wyznaniowej, grupy etnicznej czy społecznej, orientacji seksualnej, ale często wynikają też z niepełnosprawności. Stąd też tak ważnymi aktami prawnymi prawa publicznego międzynarodowego są Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych czy Karta praw podstawowych Unii Europejskiej.

Miło mi poinformować, że w najnowszym wydaniu czasopisma dla przedsiębiorców Biuletyn Euro Info, które wydawane jest przez Sieć Enterprise Europe Network w Polsce w koordynacji z Polską Agencją Przedsiębiorczości, opublikowany został artykuł mojego autorstwa. Jego tytuł to: Jak czytać w ciemności? Unia Europejska ułatwia niewidomym i niedowidzącym dostęp do słowa pisanego. Dotyczy on wprowadzenia do europejskiego prawa postanowień Traktatu z Marrakeszu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ułatwienia dostępu do opublikowanych utworów drukowanych osobom niewidomym i słabowidzącym oraz osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi zapoznawanie się z drukiem. A uczyniono to przez przyjęcie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z dnia 13 września 2017 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1563 z dnia 13 września 2017 r.

Często drzwi do magicznego świata, kryjącego się w literaturze, pozostają dla osób z wadami wzroku zatrzaśnięte.

Jaki jest cel tych uchwalania tych wszystkich aktów? Jak nietrudno domyślić się już po samych nazwach dokumentów, głównym ich założeniem jest wprowadzenie szeregu wyjątków i przepisów szczególnych, zwłaszcza w zakresie prawa autorskiego, które osobom borykającym się z wadami wzroku (i nie tylko) ułatwią dostęp do książek (i… też nie tylko). Po szczegóły odsyłam już bezpośrednio do Biuletynu. Jego wersję elektroniczną (.pdf) można za darmo pobrać:

TUTAJ (BIULETYN EURO INFO)

Zachęcam do lektury!

Udostępnij ten tekst innym:

Tagi , , , , .Dodaj do zakładek Link.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *